Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi

PERSONEL LİSTESİ


 ADI SOYADI                                                          UNVANI

Mehmet Nuri YILMAZ                                         Kütüphane Müdürü

Ferhat YAZGAN                                                      Kütüphaneci

Resul ÜNLÜ                                                            Bilgisayar İşletmeni

Ahmet GÖKSU                                                       Hizmetli

Fuat Yahya TUNCER                                             Hizmetli

 Veysel ÖZKELLE                                                   DÖSİM İşçisi